KALİTE POLİTİKAMIZ

Şirket Politikalarımız

KALİTE POLİTİKAMIZ

Yapı Kimyasalları sektöründe etiket tedarikçisi olarak faaliyet gösteren şirketimiz, Teknolojik gelişmeleri yakından takip eden inovatif yapısıyla gerçekleştirdiği esnek ve verimli üretimi, şirket içerisinde oluşturduğu kriz yönetimi odaklı organizasyon yapısı, Dürüst, çevreye ve insan sağlığına saygılı yapısı, kurduğu güvenilir ortaklıklar, çalışanların memnuniyeti ve eğitime dayalı sürekli gelişimiş bakış açısı ile etik değerlere bağlı kalarak müşteri beklentilerini istenilen kalitede, uygun fiyatla, en kısa sürede gerçekleştirir.

30 Years of Experience

TAKİP EDEN

İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili ulusal tüm mavzuatları yakından takip eden,

MALİYET AVANTAJI

Ürünlerin maliyetlerini düşürme yönünde çalışarak, müşteri avantajı sağlamak,

EĞİTİM VE GELİŞİM

İnsan kaynağımızı sürekli eğiterek, pazarın gelişim ve değişimini takip etmek

HIZLI VE DİNAMİK ÜRETİM

Esnek ve verimli üretimi sağlayarak tam zamanında teslimat hedefine ulaşmak.

MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ

Müşterilerin talep ettiği kalite isteklerini karşılamak ve sürekli ilerisine geçmek.

HEDEF VE PERFORMANS ODAKLILIK

Epal Kimya kalite yönetim sistemi içinde performans hedeflerini sürekli takip etmek

ÇEVRE POLİTİKAMIZ

Yaşadığımız çevrenin korunmasının ve iyileştirilmesinin, işimizin ayrılmaz bir parçası olduğu bilincinden hareketle; ürünlerimizin, girdilerimizin ve faaliyetlerimizin kalitesini, çevreye olan etkilerini en aza indirerek daha da artırmayı hedefliyoruz. Temeli “Önce İnsan” olan yönetim anlayışını benimseyen Epal Kimya, çevrenin korunmasını yasal gerekliliklerin ötesinde, topluma olan saygının bir göstergesi olarak kabul etmiştir. Bu nedenle;

ÇEVREYE SAYGI

Üretimde çevreye saygıyı göz önünde bulundurarak, üretimi izlemek.


GERİ DÖNÜŞÜMCÜ

Çalışmalar sırasında ortaya çıkacak atıkları mümkün olduğunca azaltmayı veya geri kazanmayı amaçlayan.

EĞİTİMLİ, BİLİNÇLİ

Tüm çalışanlarımıza çevre konusunda eğitimler vererek, en üst birimden en alt birime kadar tüm çalışanlarımızın çevre sorumluluk bilincini arttırmayı,

TAKİP EDEN

Çevre konusunda sektörel bilimsel araştırmalar ile teknolojik gelişmeleri takip ederek, çevresel kirlenmeyi önlemeyi ve çevresel performansı sürekli olarak geliştirmeyi

KORUYAN

Doğal kaynakları korumayı ve en verimli şekilde kullanmayı kendisine amaç edinen.


UYARICI

Çevresel bilinçlenmenin top yekün çaba gerektirdiğinin farkında olarak tedarikçilerini de bu konuda bilinçlendiren.

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ POLİTİKAMIZ

Epal Kimya Çalışanlarının sağlıklı ve güvenli bir ortamda çalışmasının önemini bilmektedir. Tüm çalışanlarına da bu konuda gerekli bilinci aşılamak için çalışmaktadır. İnsan sağlığından önemli hiç bir şey olmadığı gerçeğinden yola çıkarak Epal Kimya,

TAKİP EDEN

İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili tüm ulusal mevzuatları yakından takip etmeyi ve tüm koşulları yerine getirmeyi

DEĞERLENDİREN

Müşterilerinin bu konudaki beklentilerini birer gelişme fırsatı olarak değerlendirip, hayata geçirmeyi

STANDARTLARA UYAN

İş sağlığı ve güvenliği faaliyetlerini uluslararası kabul görmüş yönetim sistemi standartlarına uygun olarak yürütmeyi

ÖNLEYEN, ÇABALAYAN

Çalışmalar sırasında yaralanma ve sağlığın bozulmasının önlenmesi için güvenli ve sağlıklı çalışma koşulları sağlamayı

GÖZDEN GEÇİREN

Faaliyetleri sırasında ortaya çıkabilecek iş sağlığı güvenliği risklerini belirleyerek azaltmayı ve tehlikeleri ortadan kaldırmayı

KORUYAN

İSG Yönetim Sistemi çalışmaları yardımıyla; tüm çalışanların katılımı ile koruyucu önlemlerin alınmasını ve tehlikelerin kaynağında yok edilmesi için çaba gösterilmesini